ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EP ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคม
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
English Program (EP) ประเภททั่วไป (สอบคัดเลือก)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลดประกาศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>