ร่วมโหวตและเป็นกำลังใจให้ นางสาวนวพร ไชยกุล (ข้าวหอม) TI 146

ร่วมโหวตและเป็นกำลังใจให้ นางสาวนวพร ไชยกุล (ข้าวหอม) TI 146นักเรียน ม.3/1 โครงการ EP โรงเรียนสารคามพิทยาคมในการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565จังหวัดมหาสารคาม มีตัวแทน 8 คนรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิธีการโหวตกดหมายเลข 1900 1900 94 แล้วกดโทรออกจากนั้นฟังข้อความสักครู่ แล้วกด 1 เลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือฟังข้อความอีกครั้ง แล้วกดหมายเลขของผู้เข้าประกวด (จำนวน 3 หลัก) 146ค่าบริการ 6 บาท / ครั้ง...

ร่วมโหวตและเป็นกำลังใจให้ นายณัฐพัชร์ ปาละอินทร์ (ต้น) TI 145

ร่วมโหวตและเป็นกำลังใจให้ นายณัฐพัชร์ ปาละอินทร์ (ต้น) TI 145นักเรียน ม.5/1 โครงการ EP โรงเรียนสารคามพิทยาคมในการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565จังหวัดมหาสารคาม มีตัวแทน 8 คนรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิธีการโหวตกดหมายเลข 1900 1900 94 แล้วกดโทรออกจากนั้นฟังข้อความสักครู่ แล้วกด 1 เลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือฟังข้อความอีกครั้ง แล้วกดหมายเลขของผู้เข้าประกวด (จำนวน 3 หลัก) 145ค่าบริการ 6 บาท / ครั้ง...

EP Christmas Party 2021

Each year, the students and teachers of Sarakhampittayakhom School English Program celebrate with the whole world by learning and participating in fun and enjoyable activities related to Christmas Day. As the day is an important holiday in many parts of the world, it is important for the EP students to understand its beginnings and...