ประกาศเรียกลำดับสำรอง ส9 ม.1 (EP) 2567

ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคมเรื่อง เรียกนักเรียนลำดับสำรองมารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษEnglish Program (EP)ประจำปีการศึกษา 2567 ดาวโหลดไฟล์ประกาศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1...

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EP ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคมเรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษEnglish Program (EP) ประเภททั่วไป (สอบคัดเลือก)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ประจำปีการศึกษา 2567 ดาวน์โหลดประกาศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...

ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรองมารายงานตัวและมอบตัว (EP) ประเภทโควตา (ช้างเผือก) 2567

ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคมเรื่อง เรียกนักเรียนลำดับสำรองมารายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แล 4 ประจำปีการศึกษา 2567 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษEnglish Program (EP) ประเภทโควตา (ช้างเผือก) ดาวโหลดไฟล์ประกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน (EP) ประเภทโควตา (ช้างเผือก) 2567

ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคมเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษEnglish Program (EP) ประเภทโควตา (ช้างเผือก)ประจำปีการศึกษา 2567 ดาวโหลดไฟล์ประกาศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ (EP) ประเภทโควตา (ช้างเผือก) 2567

ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคมเรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP) ประเภทโควตา (ช้างเผือก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ดาวโหลดไฟล์ประกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้อง English Program (EP) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคม เรื่อง รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียน English Program (EP) ประจำปีการศึกษา 2567 รับสมัครประเภทโควต้า (ช้างเผือก) ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2566 – 18 มกราคม 2567 รับสมัครประเภทห้องเรียนทั่วไป ระหว่างวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ แนบมานี้...

รับสมัครงาน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคมเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม>>...

รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคมเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม>>...