ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ English Program ประเภททั่วไป (สอบคัดเลือก) ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษEnglish Program (EP) ประเภททั่วไป (สอบคัดเลือก) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสารคามพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ม.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ม.4...

ประกาศเลื่อนสถานตัวสำรองเป็นตัวจริง ม.1 EP โควตา 2566

ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคมเรื่อง ผลการเลื่อนสถานภาพนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP)ประเภทโควตา (ช้างเผือก) ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทุน 3% ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566...

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการ English Program ประเภทโควตา (ช้างเผือก) ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษEnglish Program (EP) ประเภทโควตา (ช้างเผือก) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสารคามพิทยาคม ประกาศผลการคัดเลือก ม.1 ประกาศผลการคัดเลือก ม.4...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการEnglish Program ประเภทโควตา (ช้างเผือก) ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP) ประเภทโควตา (ช้างเผือก) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสารคามพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ม.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ม.4...

EP Roadshow 2023

EP Promotional Roadshow 2023 – EP Teachers and staff visited neighboring primary schools in Mahasarakham to promote the English Program to Prathom 6 students and provide them with information, guidance on our admissions process and special fun learning activities to give them a taste of learning in our program. The schools visited on 9...