ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ (EP) ประเภทโควตา (ช้างเผือก) 2567

ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคม
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
English Program (EP) ประเภทโควตา (ช้างเผือก)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2567

ดาวโหลดไฟล์ประกาศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>