รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้อง English Program (EP) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคม เรื่อง รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

โครงการห้องเรียน English Program (EP) ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัครประเภทโควต้า (ช้างเผือก) ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2566 – 18 มกราคม 2567

รับสมัครประเภทห้องเรียนทั่วไป ระหว่างวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567

ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ แนบมานี้

News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>