ขอแรงเชียร์ แรงโหวต ให้นางสาวพิรดา พัฒนประสิทธิ์ชัย (ต้นข้าว) TI 06

ขอแรงเชียร์ แรงโหวต ให้ตัวแทนเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม นางสาวพิรดา พัฒนประสิทธิ์ชัย (ต้นข้าว) นักเรียน ม. 6/1
โครงการ English Program โรงเรียนสารคามพิทยาคม ในการเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี
TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่น 11 (ระดับประเทศ)
ให้ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้ายด้วยการแชร์โหวตให้กำลังใจ
ที่หมายเลข 1900-1900-94 กด 06

News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>