ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการ English Program ประเภทโควตา (ช้างเผือก) ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษEnglish Program (EP) ประเภทโควตา (ช้างเผือก) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสารคามพิทยาคม ประกาศผลการคัดเลือก ม.1 ประกาศผลการคัดเลือก ม.4...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการEnglish Program ประเภทโควตา (ช้างเผือก) ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP) ประเภทโควตา (ช้างเผือก) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสารคามพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ม.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ม.4...

EP Roadshow 2023

EP Promotional Roadshow 2023 – EP Teachers and staff visited neighboring primary schools in Mahasarakham to promote the English Program to Prathom 6 students and provide them with information, guidance on our admissions process and special fun learning activities to give them a taste of learning in our program. The schools visited on 9...

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้อง English Program (EP) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคม เรื่อง รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียน English Program (EP) ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครประเภทโควต้า (ช้างเผือก) ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2565 – 18 มกราคม 2566 รับสมัครประเภทห้องเรียนทั่วไป ระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบมานี้...

EP Christmas Party 2021

Each year, the students and teachers of Sarakhampittayakhom School English Program celebrate with the whole world by learning and participating in fun and enjoyable activities related to Christmas Day. As the day is an important holiday in many parts of the world, it is important for the EP students to understand its beginnings and...