รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้อง English Program (EP) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคม เรื่อง รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียน English Program (EP) ประจำปีการศึกษา 2567 รับสมัครประเภทโควต้า (ช้างเผือก) ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2566 – 18 มกราคม 2567 รับสมัครประเภทห้องเรียนทั่วไป ระหว่างวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ แนบมานี้...

รับสมัครงาน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคมเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม>>...

รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคมเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม>>...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการEnglish Program ประเภทโควตา (ช้างเผือก) ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP) ประเภทโควตา (ช้างเผือก) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสารคามพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ม.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ม.4...

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้อง English Program (EP) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคม เรื่อง รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียน English Program (EP) ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครประเภทโควต้า (ช้างเผือก) ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2565 – 18 มกราคม 2566 รับสมัครประเภทห้องเรียนทั่วไป ระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบมานี้...

EP Christmas Party 2021

Each year, the students and teachers of Sarakhampittayakhom School English Program celebrate with the whole world by learning and participating in fun and enjoyable activities related to Christmas Day. As the day is an important holiday in many parts of the world, it is important for the EP students to understand its beginnings and...