ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 (EP) 2567

ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคมเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษEnglish Program (EP) ประจำปีการศึกษา 2567 ดาวโหลดไฟล์ประกาศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...

ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคม ฉบับที่ 8/2564…ให้ทำการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

...