ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน EP รอบทั่วไป 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษEnglish Program โรงเรียนสารคามพิทยาคมรอบทั่วไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3 %ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3 %...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษEnglish Program  โรงเรียนสารคามพิทยาคมประเภททั่วไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...

ประกาศผลการสอบคัดเลือก รอบโควตา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษEnglish Program  โรงเรียนสารคามพิทยาคมประเภทโควตา (ช้างเผือก)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...

ร่วมโหวตและเป็นกำลังใจให้ นางสาวนวพร ไชยกุล (ข้าวหอม) TI 146

ร่วมโหวตและเป็นกำลังใจให้ นางสาวนวพร ไชยกุล (ข้าวหอม) TI 146นักเรียน ม.3/1 โครงการ EP โรงเรียนสารคามพิทยาคมในการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565จังหวัดมหาสารคาม มีตัวแทน 8 คนรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิธีการโหวตกดหมายเลข 1900 1900 94 แล้วกดโทรออกจากนั้นฟังข้อความสักครู่ แล้วกด 1 เลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือฟังข้อความอีกครั้ง แล้วกดหมายเลขของผู้เข้าประกวด (จำนวน 3 หลัก) 146ค่าบริการ 6 บาท / ครั้ง...

ร่วมโหวตและเป็นกำลังใจให้ นายณัฐพัชร์ ปาละอินทร์ (ต้น) TI 145

ร่วมโหวตและเป็นกำลังใจให้ นายณัฐพัชร์ ปาละอินทร์ (ต้น) TI 145นักเรียน ม.5/1 โครงการ EP โรงเรียนสารคามพิทยาคมในการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565จังหวัดมหาสารคาม มีตัวแทน 8 คนรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิธีการโหวตกดหมายเลข 1900 1900 94 แล้วกดโทรออกจากนั้นฟังข้อความสักครู่ แล้วกด 1 เลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือฟังข้อความอีกครั้ง แล้วกดหมายเลขของผู้เข้าประกวด (จำนวน 3 หลัก) 145ค่าบริการ 6 บาท / ครั้ง...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program โรงเรียนสารคามพิทยาคม ประเภทโควตา (ช้างเผือก) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565...

EP Christmas Party 2021

Each year, the students and teachers of Sarakhampittayakhom School English Program celebrate with the whole world by learning and participating in fun and enjoyable activities related to Christmas Day. As the day is an important holiday in many parts of the world, it is important for the EP students to understand its beginnings and...