รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้อง English Program (EP) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคม เรื่อง รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียน English Program (EP) ประจำปีการศึกษา 2567 รับสมัครประเภทโควต้า (ช้างเผือก) ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2566 – 18 มกราคม 2567 รับสมัครประเภทห้องเรียนทั่วไป ระหว่างวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ แนบมานี้...

รับสมัครงาน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคมเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม>>...

รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคมเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม>>...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการEnglish Program ประเภทโควตา (ช้างเผือก) ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP) ประเภทโควตา (ช้างเผือก) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสารคามพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ม.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ม.4...

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้อง English Program (EP) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคม เรื่อง รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียน English Program (EP) ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครประเภทโควต้า (ช้างเผือก) ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2565 – 18 มกราคม 2566 รับสมัครประเภทห้องเรียนทั่วไป ระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบมานี้...