แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับรายงานตัวนักเรียนโครงการ English Program ประเภทโควตา (ช้างเผือก) ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 เดิม จากอาคาร 6 ชั้น 5 เปลี่ยนเป็น ห้องสมุด E-LIBRARY

News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>