ร่วมโหวตและเป็นกำลังใจให้ นายณัฐพัชร์ ปาละอินทร์ (ต้น) TI 145

ร่วมโหวตและเป็นกำลังใจให้ นายณัฐพัชร์ ปาละอินทร์ (ต้น) TI 145
นักเรียน ม.5/1 โครงการ EP โรงเรียนสารคามพิทยาคม
ในการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565
จังหวัดมหาสารคาม มีตัวแทน 8 คน
รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิธีการโหวต
กดหมายเลข 1900 1900 94 แล้วกดโทรออก
จากนั้นฟังข้อความสักครู่ แล้วกด 1 เลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฟังข้อความอีกครั้ง แล้วกดหมายเลขของผู้เข้าประกวด (จำนวน 3 หลัก) 145
ค่าบริการ 6 บาท / ครั้ง

News

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>