ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน (EP)

ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program  โรงเรียนสารคามพิทยาคม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564