ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน (EP)

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

English Program  โรงเรียนสารคามพิทยาคม

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

Image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *