ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (รอบทั่วไป) 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษEnglish Program โรงเรียนสารคามพิทยาคมประเภททั่วไป (สอบคัดเลือก) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564