ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (รอบทั่วไป) 2564

Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
English Program โรงเรียนสารคามพิทยาคม
ประเภททั่วไป (สอบคัดเลือก)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2564

Image
Image
News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>