ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (รอบทั่วไป) 2564

Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
English Program โรงเรียนสารคามพิทยาคม
ประเภททั่วไป (สอบคัดเลือก)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2564

Image
Image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *