ประกาศผลการสอบคัดเลือก English Program ประเภทโควตา (ช้างเผือก)

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
English Program  โรงเรียนสารคามพิทยาคม
ประเภทโควตา (ช้างเผือก) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ประจำปีการศึกษา 2564

ลำดับสำรอง
16 – 17 มีนาคม 2564 ยื่นแจ้งความจำนง
18 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียน เลื่อนสถานภาพเป็นตัวจริง
19 มีนาคม 2564 รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียม
ณ สำนักงาน EP อาคาร 6 ชั้น 4
หากไม่มาตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

1 thought on “ประกาศผลการสอบคัดเลือก English Program ประเภทโควตา (ช้างเผือก)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *