ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยครู เจ้าหน้าที่ธุรการ และงานบุคคล (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *