รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยครู เจ้าหน้าที่งานธุรการ และงานบุคคล (EP)

ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยครู เจ้าหน้าที่งานธุรการ และงานบุคคล โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP) (รายละเอียดทั้งหมด)...