2563/2020 English Program Admissions


ประกาศอย่างเป็นทางการ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(โควตา) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ English Program โรงเรียนสารคามพิทยาคมประเภทโควตา (ช้างเผือก) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4